Hlášení podle zákona o ochraně oznamovatelů

Zaznamenali jste incident, který byste chtěli nahlásit? Zde máte možnost důvěrně podat svou zprávu.

Můžete nám nahlásit jakýkoliv přestupek, kterého se dopustili zaměstnanci naší společnosti v souvislosti s jejich zaměstnáním.

Přestupkem se rozumí všechna porušení zákona nebo vnitřních pravidel.

Jsme zavázáni chránit oznamovatele. Netolerujeme nátlak na oznamovatele nebo jejich diskriminaci. Na druhou stranu pokud nahlášená osoba nebyla z přestupku usvědčena, platí pro ni presumpce neviny.

Nahlásit přestupek

Systém ochrany oznamovatelů - DSMS - SIGMA SYSTEMS GmbH:
alumina-systems-gmbh.hinweisgeberschutzsystem.de