Management kvality

Cílem naší firmy je dodávat výrobky a služby, které splní očekávání našich zákazníků a lze je provozovat bezpečně, spolehlivě a ekologicky. Pomocí nejnovějších technologií usilujeme o to, aby byly dopady naší činnosti na člověka a životní prostředí co nejmenší. Naše výrobky a služby se kromě toho vyznačují vynikající funkcí, krátkými dodacími lhůtami a vysokým ekonomickým užitkem. K našim dalším cílům patří neustálé zvyšování efektivity našich pracovních postupů a procesů a posilování společenského užitku, jako je např. ochrana životního prostředí, energetická účinnost, požární ochrana, efektivní využívání zdrojů a bezpečnost práce. Budeme nejen dodržovat platné zákony, předpisy, normy a technické požadavky, ale i aktivně přispívat k nepřetržitému zlepšování kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti zařízení a práce. Kvalita, bezpečnost práce, energetická účinnost a ochrana životního prostředí jsou základy, na kterých společnost Alumina Systems GmbH staví. To znamená odhalit problémové oblasti, definovat a realizovat cíle/opatření a kontrolovat pokrok. Proces zlepšování je koncipován jako regulační obvod, abychom mohli realizovat náš operativní obchod, a dosahovat přitom zisku a obchodního úspěchu.