Výzkumná laboratoř

Ve výzkumné laboratoři společnosti Alumina Systems GmbH jsou k dispozici všechna zkušební zařízení potřebná pro vývoj a zkoušení materiálů. Kromě standardního sortimentu materiálů nabízíme i možnost přizpůsobení některých parametrů materiálů speciálním požadavkům zákazníka. Zkoušení a zjišťování parametrů materiálů je většinou prováděno přímo ve firmě. Zkoušky, které společnost Alumina Systems GmbH nemůže provést sama, jsou zadávány akreditovaným zkušebnám.

 
Zkušební zařízení jsou používána i pro generování a validaci parametrů materiálů při dimenzování dílů pomocí metody konečných prvků.

K vybavení laboratoře mimo jiné patří:

  • univerzální zkušební stroj pro provádění zkoušek tahem a tlakem s max. zkušební silou 50 kN 
  • laboratorní pec do 1 800 °C (atmosférická) 
  • vysokoteplotní dilatometr do 1 750 °C v ochranné atmosféře /vzduchu 
  • světelný mikroskop 
  • rentgenový měřicí přístroj pro měření tloušťky vrstev 
  • preparace broušení (keramické a kovové materiály) 3D proměřování dílů (600 mm x 800 mm x 600 mm) 
  • zkouška těsnosti heliem do 10-12 mbar l/s 
  • zkouška povrchového odporu, 10 kV stejnosměrný proud-> odpor >TΩ