Vysokotlaké průchodky

Vysoce výkonná keramika si svoji izolační schopnost zachovává i při vysokém napětí a za nepříznivých okolních podmínek. Jednou z těchto nepříznivých podmínek při přenosu řídicích signálů nebo energetických toků je vysoké mechanické zatížení, jako je například vysoký vnější tlak. V oblasti offshore průmyslu musejí komponenty odolávat extrémně vysokému tlaku vody a korozi způsobené slanou vodou. Vysoká odolnost průchodek je však žádána i v onshore a automobilovém průmyslu. Ať už jsou průchodky do periferie zapojeny jakýmkoli způsobem - musejí čelit extrémním požadavkům za vysokého tlaku. Společnost Alumina Systems GmbH své zákazníky při konstrukci podporuje na základě numerického dimenzování jejich systémů (metoda konečných prvků). Díky dlouholetým zkušenostem a technickému know-how jsme v oblasti vysokotlakých průchodek spolehlivým a kompetentním partnerem.