Laser Systems

Laser Systems

Společnost Alumina Systems GmbH vyrábí keramické trubice pro generování laserového paprsku, které se kromě vysoké přesnosti vyznačují speciálním vícevrstvým povlakem z MoMn, Ni a skla. V trubici je generován paprsek CO2 laseru o vlnové délce 10,6 µm - zdroj světla. Společnost však sériově vyrábí i komplexní pokovená keramická tělesa pro laserovou techniku. Tyto výrobky byly vyvinuty v úzké spolupráci s našimi zákazníky.